M94 Ruimte voor Right to Challenge


ID
92

Kenmerk
2014 M94

Agendapunt
Gemeenteraad 2014 (4. Uitvoeringsplan tweede fase Meedoen naar Vermogen)
donderdag 2 oktober 14:00 tot 23:00
Raadzaal

Datum
2-10-2014

Onderwerp
M94 Ruimte voor Right to Challenge

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Regt, M. de (Marlene) (GroenLinks)
  • Bas, S. (Selma) (D66)
  • Metaal-Froon, M.T.M. (Marloes) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Jongerius

Beleidsveld

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan