Raadsbrief Realisatie muziekstudio's Werkspoorfabriek


ID
4157

Ontvangstdatum
13-10-2020

Beleidsveld
Cultuur

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Realisatie muziekstudio's Werkspoorfabriek

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening