Raadsbrief Verlenging tijdelijke uitbreiding voetgangersgebied binnenstad


ID
4154

Ontvangstdatum
9-10-2020

Beleidsveld
Mobiliteit

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Verlenging tijdelijke uitbreiding voetgangersgebied binnenstad

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening