SV 2020 nr. 127 Inkomenspositie jongvolwassenen (met antwoord)


ID
3123

Kenmerk
SV 2020 nr. 127

Datum
6-6-2020

Indiener(s)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)

Onderwerp
SV 2020 nr. 127 Inkomenspositie jongvolwassenen (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Werk en inkomen

Thema
Sociaal domein

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Datum beantwoording
6-7-2020

Datum wijziging