Raadsbrief Eindrapportage onderzoek Weten wat werkt


ID
3807

Ontvangstdatum
30-4-2020

Beleidsveld
Werk en inkomen

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Onderwerp
Raadsbrief Eindrapportage onderzoek Weten wat werkt

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening