Raadsbrief Kandidaatstelling European Life Goals games 2021


ID
4353

Ontvangstdatum
18-12-2020

Beleidsveld
Sport

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Kandidaatstelling European Life Goals games 2021

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening