Raadsbrief Joods rechtsherstel


ID
3677

Ontvangstdatum
21-2-2020

Beleidsveld
Burgerzaken

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Joods rechtsherstel

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening