Raadsbrief Start vaccinatielocatie XL Utrecht


ID
4407

Ontvangstdatum
27-1-2021

Beleidsveld
Volksgezondheid

Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg

Onderwerp
Raadsbrief Start vaccinatielocatie XL Utrecht

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening