Raadsbrief Evaluatie communicatie verhuizing Arkin naar Wittevrouwenkade 6


ID
2430

Ontvangstdatum
16-3-2018

Beleidsveld
Vastgoed

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Onderwerp
Raadsbrief Evaluatie communicatie verhuizing Arkin naar Wittevrouwenkade 6

Wijze van afdoening