Raadsbrief Verruiming openingstijden Julianapark


ID
4548

Ontvangstdatum
26-3-2021

Beleidsveld
Openbare ruimte

Portefeuillehouder
wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Verruiming openingstijden Julianapark

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening