Raadsbrief Voortgang duurzame huisvesting Voedselbanken


ID
4242

Ontvangstdatum
17-11-2020

Beleidsveld
Werk en inkomen

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Onderwerp
Raadsbrief Voortgang duurzame huisvesting Voedselbanken

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening