M192 Laat studenten zich inschrijven


ID
1363

Kenmerk
2019 M192

Agendapunt
Gemeenteraad 2019 (8. Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2019)
donderdag 11 juli 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Datum
11-7-2019

Onderwerp
M192 Laat studenten zich inschrijven

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Homan, T. (Tim) (Student&Starter)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Roodenburg, L.A. (Lars) (D66)
  • Schers, S.R.M. (Sophie) (GroenLinks)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Beleidsveld
Financiƫn

Thema
Bestuur en ondersteuning

Einddatum

Datum afgedaan