Raadsbrief Wijziging bestemming pand Jaffastraat 1


ID
4727

Ontvangstdatum
8-6-2021

Beleidsveld
Prostitutie

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Wijziging bestemming pand Jaffastraat 1

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening