A110 Personen met een kansarme asielaanvraag niet gegroepeerd opvangen onder een sober regime.


ID
1535

Kenmerk

Datum
17-9-2020

Onderwerp
A110 Personen met een kansarme asielaanvraag niet gegroepeerd opvangen onder een sober regime.

Status
Amendement verworpen

Indiener(s)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Beleidsveld
Asiel en Integratie

Thema
Sociaal domein

stemmen