Raadsbrief Nieuwe maatregelen bestrijding coronavirus


ID
3723

Ontvangstdatum
16-3-2020

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Nieuwe maatregelen bestrijding coronavirus

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening