M185 Naamsverandering van nakomelingen van tot slaaf gemaakten


ID
4500

Kenmerk

Datum
8-7-2021

Onderwerp
M185 Naamsverandering van nakomelingen van tot slaaf gemaakten

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Deldjou Fard, M. (Melody) (GroenLinks)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)
  • Saiah, M. (Mohammed) (D66)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Beleidsveld
Diversiteit

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan

Stemmen