Raadsbrief Stagevergoeding MBO studenten


ID
3388

Ontvangstdatum
6-11-2019

Beleidsveld
Personeel en Organisatie

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Onderwerp
Raadsbrief Stagevergoeding MBO studenten

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening