Raadsbrief IPvE-FO Openbare ruimte Rotsoord


ID
3833

Ontvangstdatum
18-5-2020

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief IPvE-FO Openbare ruimte Rotsoord

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening