Raadsbrief Utrechtse aanpak eenzaamheid


ID
2981

Ontvangstdatum
29-3-2019

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Utrechtse aanpak eenzaamheid

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening