M171 Aantrekkelijke afvalbakken


ID
1093

Kenmerk
2018 M171

Datum
5-7-2018

Onderwerp
M171 Aantrekkelijke afvalbakken

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Homan, T. (Tim) (Student&Starter)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)
  • Dalen, M.G. van (Martijn) (VVD)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Beleidsveld
Openbare ruimte

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan