Raadsbrief Voorlopige gunning het Nieuwe Zandpad


ID
4726

Ontvangstdatum
8-6-2021

Beleidsveld
Prostitutie

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Voorlopige gunning het Nieuwe Zandpad

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening