Raadsbrief Stand van zaken Utrechtse aanpak eenzaamheid


ID
3982

Ontvangstdatum
10-7-2020

Beleidsveld
Welzijn

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Stand van zaken Utrechtse aanpak eenzaamheid

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening