M42 Dat staat zo vast als een huis


ID
406

Kenmerk
2016 M42

Agendapunt

Datum
14-4-2016

Onderwerp
M42 Dat staat zo vast als een huis

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Sienot, M.F. (Matthijs) (D66)
  • Uringa, G.J. (Jolande) (ChristenUnie)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Post, R. (Ruben) (PvdA)
  • Bollen, M.J.S. (Monique) (GroenLinks)
  • Eggermont, M (Michel) (SP)

Portefeuillehouder
Wethouder Geldof

Beleidsveld

Thema
Volksgezondheid en milieu

Einddatum

Datum afgedaan