Raadsbrief Voedselbanken


ID
3450

Ontvangstdatum
27-11-2019

Beleidsveld
Werk en inkomen

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Onderwerp
Raadsbrief Voedselbanken

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening