Raadsbrief Ruimtelijke agenda en Milieueffectrapportage Merwedekanaalzone


ID
2077

Ontvangstdatum
5-7-2017

Beleidsveld

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Onderwerp
Raadsbrief Ruimtelijke agenda en Milieueffectrapportage Merwedekanaalzone

Wijze van afdoening