Raadsbrief Afschrift brief aan demonstranten bij abortuskliniek


ID
4379

Ontvangstdatum
12-1-2021

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Afschrift brief aan demonstranten bij abortuskliniek

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening