Raadsbrief Aanbieding actieplan aanpak lerarentekort 'Utrecht Leert 2020-2022'


ID
3797

Ontvangstdatum
24-4-2020

Beleidsveld
Onderwijs

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Aanbieding actieplan aanpak lerarentekort 'Utrecht Leert 2020-2022'

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening