Raadsbrief Dreiging tijdens klimaatdemonstratie 14 maart


ID
4525

Ontvangstdatum
19-3-2021

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Dreiging tijdens klimaatdemonstratie 14 maart

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening