Raadsbrief Pilot hangmatten zomer 2018


ID
2576

Ontvangstdatum
12-7-2018

Beleidsveld
Openbare ruimte

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Pilot hangmatten zomer 2018

Wijze van afdoening