M459 Bezoekers zijn geen marketingdata


ID
4248

Kenmerk

Datum
17-12-2020

Onderwerp
M459 Bezoekers zijn geen marketingdata

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Dekker-Abdulaziz, H. (Hind) (D66)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Schipper, T.W. (Tim) (SP)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Economische Zaken

Thema
Economie

Einddatum

Datum afgedaan