A103 MPR alleen 2020


ID
1529

Kenmerk

Datum
16-7-2020

Onderwerp
A103 MPR alleen 2020

Status
Amendement verworpen

Indiener(s)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema
Ruimtelijke ordening

stemmen