Raadsbrief Duurzaamheidsverslag en Voortgangsrapportage Energie van de stad 2018


ID
3061

Ontvangstdatum
14-5-2019

Beleidsveld
Energie

Portefeuillehouder
Wethouders Van Hooijdonk en Everhardt

Onderwerp
Raadsbrief Duurzaamheidsverslag en Voortgangsrapportage Energie van de stad 2018

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening