M229 Grenzeloos ondernemen


ID
1153

Kenmerk
2018 M229

Agendapunt
Gemeenteraad 2018 (5. Voorstel Programmabegroting 2019)
donderdag 8 november 14:00 tot 23:00
Raadszaal, Varrolaan 100

Datum
8-11-2018

Onderwerp
M229 Grenzeloos ondernemen

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Dalen, M.G. van (Martijn) (VVD)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Ferket, J. (Jony) (D66)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Economische Zaken

Thema
Economie

Einddatum

Datum afgedaan