Raadsbrief Verwerking moties en amendementen voormalige gevangenis Wolvenplein


ID
3661

Ontvangstdatum
14-2-2020

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Verwerking moties en amendementen voormalige gevangenis Wolvenplein

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening