Raadsbrief Start inspraak Visie Klimaatadaptatie Utrecht en Visie Water en Riolering


ID
4768

Ontvangstdatum
17-6-2021

Beleidsveld
Openbare ruimte

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Start inspraak Visie Klimaatadaptatie Utrecht en Visie Water en Riolering

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening