Raadsbrief Effecten tarievenbeleid sportaccommodaties


ID
2663

Ontvangstdatum
9-10-2018

Beleidsveld
Sport

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Effecten tarievenbeleid sportaccommodaties

Wijze van afdoening