Raadsbrief Cartesiusdriehoek: stand van zaken CAB-gebouw


ID
4536

Ontvangstdatum
24-3-2021

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Cartesiusdriehoek: stand van zaken CAB-gebouw

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening