Raadsbrief experiment gesloten coffeeshopketen


ID
3263

Ontvangstdatum
30-8-2019

Beleidsveld
Volksgezondheid

Portefeuillehouder
Wethouder Everhardt

Onderwerp
Raadsbrief experiment gesloten coffeeshopketen

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening