Raadsbrief Aanbieding onderzoek aanmeldbeleid basisonderwijs


ID
3879

Ontvangstdatum
8-6-2020

Beleidsveld
Onderwijs

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Aanbieding onderzoek aanmeldbeleid basisonderwijs

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening