Raadsbrief Beantwoording motie straatnamen


ID
3390

Ontvangstdatum
6-11-2019

Beleidsveld
Burgerzaken

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Beantwoording motie straatnamen

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening