Commissiebrief M&S: Evaluatie en vervolg pilot buurtbudgetten


ID
1655

Ontvangstdatum
3-10-2016

Beleidsveld

Portefeuillehouder
Wethouder Kreijkamp

Onderwerp
Commissiebrief M&S: Evaluatie en vervolg pilot buurtbudgetten

Wijze van afdoening