M197 versnellingsgelden


ID
3931

Kenmerk

Datum
16-7-2020

Onderwerp
M197 versnellingsgelden

Status
Motie verworpen

Indiener(s)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan

stemmen