A105 Bijleveldt


ID
1530

Kenmerk

Datum
16-7-2020

Onderwerp
A105 Bijleveldt

Status
Amendement aangenomen

Indiener(s)
  • Weistra, T.IJ.W. (Thijs) (GroenLinks)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Koppelaar, J. (Jeffrey) (Student&Starter)
  • Schilderman, S.E. (Susanne) (D66)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Beleidsveld
Mobiliteit

Thema
Verkeer, vervoer en waterstaat

Stemmen