Raadsbrief Thema’s voor de deelomgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk


ID
3785

Ontvangstdatum
16-4-2020

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Thema’s voor de deelomgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Opmerking
24/4 Informatie over de amendementen 2019/85 en 2019/89 toegevoegd

Behandeladvies

Wijze van afdoening