M5 Minder bureaucratie, meer initiatieven


ID
639

Kenmerk
2017 M5

Agendapunt
Gemeenteraad 2017 (5. Actuele motie(s))
donderdag 9 maart 20:00 tot 21:30
Raadzaal

Datum
9-3-2017

Onderwerp
M5 Minder bureaucratie, meer initiatieven

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Dibi, B. (Bouchra) (PvdA)
  • Scholten, S. (Sanne) (D66)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Paardekooper , B.P. (Brechtje) (GroenLinks)
  • Metaal-Froon, M.T.M. (Marloes) (CDA)
  • Gemert, N.M. van (Nicole) (SP)
  • Ooijen, M. van (Maarten) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Beleidsveld

Thema
Bestuur en ondersteuning

Einddatum

Datum afgedaan