SV 2018, nr. 98 over Schriftelijke correspondentie van woningcorporaties inzake het verhuizen van senioren (met antwoord)


ID
779

Kenmerk
SV 2018, nr. 98

Datum
24-7-2018

Indiener(s)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)

Onderwerp
SV 2018, nr. 98 over Schriftelijke correspondentie van woningcorporaties inzake het verhuizen van senioren (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Wonen

Thema
Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Datum beantwoording
21-8-2018

Datum wijziging