Raadsbrief Update druk op de daklozenopvang


ID
3656

Ontvangstdatum
14-2-2020

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Update druk op de daklozenopvang

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening