M180 Maak innovatie in de zorg SMART


ID
1102

Kenmerk
2018 M180

Agendapunt
Gemeenteraad 2018 (10. Voorstel Strategie contracteren Aanvullende Zorg Wmo vanaf 2020)
donderdag 27 september 14:00 tot 23:00
Raadszaal, Varrolaan 100

Datum
27-9-2018

Onderwerp
M180 Maak innovatie in de zorg SMART

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Homan, T. (Tim) (Student&Starter)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan