Raadsbrief Toegankelijkheid stemlokalen


ID
3391

Ontvangstdatum
6-11-2019

Beleidsveld
Bestuurlijke zaken

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Toegankelijkheid stemlokalen

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening