M427 Ondersteun afstammelingen van tot slaaf gemaakte mensen bij hun naamsverandering


ID
4221

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M427 Ondersteun afstammelingen van tot slaaf gemaakte mensen bij hun naamsverandering

Status
Motie verworpen

Indiener(s)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Beleidsveld
Diversiteit

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan

Stemmen